İşletmeler arası kurulan özel bağlantılar 10 kat büyüyecek

Global Ara Bağlantı İndeksi’nin ikinci sayısına göre, işletmeler arası kurulan özel bağlantılar, internete oranla yaklaşık 10 kat büyüme gösterecek.Dijital...

İşletmeler arası kurulan özel bağlantılar 10 kat büyüyecek
Global Ara Bağlantı İndeksi’nin ikinci sayısına göre, işletmeler arası kurulan özel bağlantılar, internete oranla yaklaşık 10 kat büyüme gösterecek.

Dijital dönüşüm, hangi sektörde olursa olsun dünyanın her yerindeki tüm şirketler için önem kazanıyor. Bu gerekli dönüşümün bir parçası olarak, kişilerin, yazılımların ve dağıtık lokasyonlarda hiç olmadığı kadar hızlı veri üretmesi ve tüketmesi bazı uyumsuzluklara yol açıyor. Bu da entegrasyon sorunlarını çözmek isteyen işletmeleri, kendi aralarında özel ve doğrudan Ara Bağlantıları kullanmaya yöneltiyor. Dijital dünyada işletmelerin başarısı, dört adet kritik Ara Bağlantı Kullanım Senaryosunun benimsenmesiyle yakından ilişkili olacak.

Dünya genelindeki veri trafiği akışını analiz eden ve Equinix tarafından her yıl yayınlanan Global Ara Bağlantı İndeksi’nin (\"GXI\") ikinci sayısına göre önemli iş ortakları arasındaki doğrudan özel trafik alışverişi olarak tanımlanan Ara Bağlantı, şirketlerin günümüzün dijital dünyasında faaliyet göstermesinin temel yöntemi haline geliyor.

Ara bağlantı işletmelerin varlığı için kilit unsur
Bu yöntem için sağlanan Ara Bağlantı Bant Genişliğinin, 2021 yılına kadar geçtiğimiz yılın tahminlerini önemli ölçüde aşarak saniyede 8.200+ Terabit (Tbps) kapasiteye, yani yıllık 33 Zetabayta (ZB) karşılık gelen veri alışverişine yükselmesi ve internet trafiğinin öngörülen kapasitesini ona katlaması tahmin ediliyor. Bu da, global IP Trafiği için öngörülen yüzde 26 yıllık bileşik büyüme hızının (CAGR) neredeyse iki katına eşit olan yüzde 48 oranında beş yıllık CAGR gibi önemli bir büyüme hızı anlamına geliyor.

Ara Bağlantı trendi, Türkiye’deki değişen iş ekosistemlerinde de görülmekte olup, ankete katılan BT liderinden yüzde 62’si Ara Bağlantıyı, işletmelerinin varlığını sürdürmesi için kilit öneme sahip bir unsur olarak değerlendirirken, yüzde 83’ü Ara Bağlantının işletmelerine rekabetçi bir piyasa avantajı sağlayacağını düşünüyor.

Equinix, Inc. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sara Baack konu hakkında \"Önemli makroekonomik, teknolojik ve yasal trendler birleşerek, her zamankinden daha karmaşık ve riskli bir dönem oluşturuyor. Bu durum ise fiziksel ve dijital dünyaları birleşmeye zorluyor. Global Ara Bağlantı İndeksinin ikincisi sayısına göre, geleneksel bağlantılar günümüzün işletmelerinin zorlu gereksinimlerini karşılamadığından, şirketler artan dijital gereksinimlerini çözmek için Ara Bağlantı yoluyla önemli iş ortakları arasında direkt bağlantı kuruyor\" şeklinde konuştu.

“Türk şirketleri Ara Bağlantı Bant Genişliği’ni anlamalı ve geliştirmeli”
Equinix Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik ise yaptığı değerlendirmede \"Türkiye, piyasada devrim oluşturacak bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. İşletmeler, bu dönüşümün bir parçası olmak ve bu pazarda başarılı olmak için yenilikçi yaklaşımları takip ediyorlar. Türkiye’de yapılan anket ve GXI araştırma sonuçları, Ara Bağlantı yaklaşımının şirketlerin mevcut performanslarını artırmaları ve yeni iş fırsatlarını yakalamaları için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşletmelerin, piyasaya erişimleri yaygınlaştıkça ve yeni coğrafyalara açıldıkça Ara Bağlantının önemi daha da artmaktadır. Buna ek olarak Ara Bağlantı, finans yöneticilerinden tedarikçilere kadar önemli tüm iş ortakları ile doğrudan gerçekleştirilen veri alışverişlerini; müşterilerle üst seviyede gerçekleştirilen bağlantıların yanı sıra çalışanları da kapsayan güvenilir ve gelişmiş bir bağlanabilirliği de kapsamaktadır. Türk şirketleri, günümüzün dijital çağındaki dönüşümde rekabet edebilmek için “Ara Bağlantı Bant Genişliğini” anlamalı ve geliştirmeliler. Bunu yapabilmek için de işletmelerin BT platformlarını yeniden inşa etmeleri gerekmektedir. Equinix, hem birden çok Bulut Hizmeti sağlayıcısına yakınlık sunarak hem de önemli sayıda endüstri katılımcı kitlesini belirli bir merkezde birbirine bağlayarak bu süreci desteklemektedir. Bu ve diğer hizmetler, işletmelere performanslarını iyileştirme, kullanıcı memnuniyetlerini artırma ve operasyonel maliyetlerini azaltma olanağı vermektedir\" ifadelerine yer verdi.

Ara bağlantıların artmasında etkili olabilecek trendler
Ara Bağlantıların artmasını sağlayan ve gelecekteki artışında da etkili olacak bazı makroekonomik, teknolojik ve hukuki trendler ise şunlar:

İşletmelerin Dijital Dönüşümü, değer oluşturmak için kişiler, nesneler, konumlar, bulut ve veriler arasında gerçek zamanlı etkileşim ihtiyacını artırıyor. 2021 yılına kadar global gayrı safi milli gelirin en az yüzde 50’si dijitalleşecek ve dijital olanaklarla geliştirilmiş teklifler, faaliyetler ve ilişkiler sayesinde her sektörde büyüme görülecek.

Siber Güvenlik Riski, şirketlerin dijital tehditleri azaltmak amacı ile özel veri trafiği alışverişlerini halka açık internetten özel ağlara kaydırması ve bu yolla daha çok bilginin daha az sayıda noktadan paylaşılması Ara Bağlantı talebini artırıyor. Büyük ölçekli siber güvenlik ihlalleri, günümüzde dünyayı bekleyen en ciddi risklerden birisidir. 2021 yılına kadar, siber güvenlik ihlallerinin dünya genelindeki maliyetinin 6 trilyon Amerikan dolarına ulaşması öngörülüyor.
İş Ekosistemlerinde görülen müşteri, iş ortağı ve çalışan çeşitliliğinde bir artış yaşanması ile birlikte dijital ekosistemlerin ve Ara Bağlantıların buna uyum sağlamasını gerekiyor. 2021 yılına kadar, çeşitli aracılar kullanan kuruluşların sayısının iki kattan fazla artması ve kuruluşun asıl sektörünün dışındaki sektörlerle de kurulan aktif ilişkilerinin yaklaşık üç katına çıkması öngörülüyor.

Türkiye’nin dijital iş dünyası dönüşümü ve değişen iş ekosistemleri Ara Bağlantıyı içermekte olup, ankete katılanların yüzde 80’i, \"her şeyin ağa bağlı olması\" yönünde devam eden eğilimin kuruluşları daha başarılı hale getireceğini kabul ederken, yüzde 50’si müşterilerin ve diğer kullanıcıların çevrimiçi deneyiminin iyileştirilmesini öncelikli gördüğünü ifade ediyor.

Dijital değer oluşturmak için şirketlerin kişiler, nesneler, konumlar, bulut ve veriler arasındaki iş akışlarını daha stratejik bir biçimde birbirine bağlayarak gerçek zamanlı etkileşimleri desteklemesi gerekecek. GXI’ın ikinci sayısında dört çeşit Ara Bağlantı kullanım senaryosu ile bir BT olgunlaşma modeli belirlendi. Birlikte ele alındığında, bu kullanım senaryoları, günümüzün iş dünyası için dijitalleşmeye hazır bir altyapı oluşturuyor.

Ağ Optimizasyonu- kullanıcılar ve hizmet uygulamaları arasındaki mesafeyi kısaltması,
Hibrit Çoklu Bulut -birden fazla bulut ve özel altyapı arasında bağlaması ve trafiği ayrıştırabilmesi
Dağıtık Güvenlik - dijital temas noktalarında güvenlik kontrollerinin uygulanması ve birbirine bağlanması
Dağıtık Veriler - gerekli noktaların birbirine bağlanması ve veri analizini kullanıcıların yakınında uygulanması

Ara Bağlantı Bant Genişliği dünyada hızla yükseliyor
GXI, Ara Bağlantı Bant Genişliğindeki artışın, dünyanın farklı bölgelerinde nasıl hız kazandığına ilişkin bölgesel farklılıklar konusunda önemli bilgiler sunuyor.
En fazla çok uluslu şirketin olduğu ve dijital işletmelerin ilk pazarı olma özelliği taşıyan Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yüzde 45 birleşik artış görülmekte olup, bu oran, dünya genelindeki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Veri uyumluluğunu gerekli kılan düzenlemelerin artan sayısı, Avrupa’da büyümeyi hızlandırıcı bir etkiye sahip. Avrupa’nın yılda yüzde 48 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin yüzde 23’ünü oluşturması öngörülüyor. Hızlı şehirleşmeden faydalanan ve dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcılarının birçoğuna ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesinin yılda yüzde 51 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin yüzde 27’sinden fazlasını oluşturması öngörülüyor. Gelişmekte olan pazar dinamikleri ve dijital ticarete geçişteki artış ile Latin Amerika’nın yılda yüzde 59 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin yüzde 9’unu oluşturması öngörülüyor.

Tüm kategoriler içerisinde en öne çıkan işletmeler ile bulut ve BT hizmet sağlayıcıları arasındaki Ara Bağlantı kategorisi oldu. Bu kategorinin işletmeleri yeni dijital hizmetler oluşturma ve mevcut iş yüklerini üçüncü parti bulut platformlarına taşınmasına 2021’e kadar yıllık yüzde 98 artış göstereceği öngörülüyor. Ankete katılan Türk işletmeler bulut hizmetlerinin temel özelliklerini vurguluyor, katılımcıların yüzde 88’i, çalıştığı kuruluşun özel veya genel bulut hizmetleri temel düzeyde kullandığı, yüzde 61’i ise çalıştığı kuruluşun buluta ek iş uygulamalarını taşımasının muhtemel olduğunu bildiriyor.

YASAL UYARI

Marmaristv.com.tr ’ nin yerel haberler bölümünde İHA’nın abonelerine gönderdiği haberler otomatik olarak derlenmektedir. Marmaristv.com.tr editörleri otomatik akış içinde bu haberlere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajans sorumludur.

YORUM YAZ

** Yorumunuzun sorumluluğu size aittir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın.

ÇOK OKUNANLAR

MARMARİS AJANDASI

Tümü