Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Ek Covid-19 Kararları

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda, ek Covid-19 tedbirleri aldı.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Ek Covid-19 Kararları

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy Başkanlığı’ndaki Meclis’in oy birliğiyle aldığı 12 maddelik karar metninin tamamı ise şöyle:

 1. Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;

Numune Alımı, İzolasyon Ve Tedavi Evde Gerçekleşecek

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

 • Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,
 • İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
 • Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
 • Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin, başta Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruşları tarafından ivedilikle sağlanmasına,
 1. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının,Kaymakamlığımız, İlçe Sağlık Müdürü ve kolluk birimlerince birebir takip edilerek sıklıkla denetlenmesine,

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Oluşturulacak

 1. İlçelerde Kaymakamlığımız başkanlığında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine, Kaymakamlığımız tarafından belirlenmek üzere kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,
 2. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,
 3. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılması, İlimizdeki tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde gerekli bilgilendirme mesajlarının yayınlanmasına;
 4. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,
 5. İlçe bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması, İlçemizde kurulacak Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarının ilave tedbir ve denetimler ile ilgili Hıfzıssıhha Kurullarına gerekli önerilerini sunmalarına;
 6. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, araçlar ile uyarı anonsu uygulamasının arttırılmasına;
 7. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda
 • Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
 • Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile Kaymakamlığımız Başkanlığında düzenli olarak haftalık toplantılar yapılarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

Kurallara Uymayan İşyerlerine Kapatma Cezası

 • Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,

–  Birinci ihlalde uyarı,

–  İkinci ihlalde idari para cezası,

– İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma,

Cezalarının uygulanmasına,

 • Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,
 • Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

 1. İlçemizde;
 • Taziye evlerinde,
 • Evlerde,
 • Açık alanlarda taziye yapılmamasına;
 1. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
 • Valiliğimiz bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi ve İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulmuştur.
 • Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,
 • Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulmasına,
 • İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması; bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesine,

12– Covid 19 salgınıyla mücadele amacıyla yaş sebze ve meyvelerin toptan ve parakende  satışına yönelik alınmış tedbirlere ilave olarak”Marketlerde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, müşterilerce işyeri tarafından temin edilen tek kullanımlık eldivenler kullanılarak da seçilebilecektir.Her kullanım sonrası eldivenler çıkarılacak ve kapaklı çöp kutusu/torbasına atılacaktır.”hususunun eklenmesine, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 15.maddesi gereğince İlçemiz Belediyesince gerekli önlemlerin alınmasına ve aksi davranışların mezkur kanunun 14.maddesi  birinci fıkrası yer verilen müeyyidenin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM YAZ

** Yorumunuzun sorumluluğu size aittir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın.