Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 11:00 da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil olarak toplanmış ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün,

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

KARAR NO:75                                                                     KARAR TARİHİ:01 Temmuz 2020

 

                İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 11:00 da Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket AKSOY başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerden müteşekkil olarak toplanmış ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün,

İlgi       :a)  23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelge,

  1.  b)  03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelge,
  2.  c)  05.2020 tarihli ve 7647 sayılı Genelge,

             ç)  11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı Genelge,

  1.  d) 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelge,
  2.  e) Sağlık Bakanlığının “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”
  3.  f) Kültür ve Turizm Bakanlığının 23.06.2020 tarihli 432597 sayılı Genelgeleri gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

            Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

            Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup ilgi (a) Genelge ile marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, ilgi (b) Genelge ile pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, ilgi (c) Genelge ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, ilgi (ç) Genelgemiz ile Alışveriş Merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri bildirilmiştir.

            İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

            Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştır.Belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir..

            İlçemizde faaliyet gösteren berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler,lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi,sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu,hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler,internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

            Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede;

1.Yukarıda belirtilen işyerleri ile mekanların düzenli olarak denetlenmesine,

2.Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekânın ayda en az bir kez denetlenecek şekilde yapılmasına,

3.Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,

4.Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesine,

5.Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin arttırılmasına,

6.Kaymakamlığımızca ilçe genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarının icmal edilerek ve Ek.19' daki denetim tablosuna işlenerek o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine her ayın 1’i ve 15’inde gönderilmesine,

7.Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin bilgilendirilmesine;

            İlgi (d) genelge ile “Tiyatro, sinema,gösteri merkezi ve konser salonu”gibi kültür sanat tesislerinin geçici olarak faaliyetinin durdurulması kararlaştırılmıştı.

            Bu çerçevede;

 8,Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi(e) de kayıtlı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi nin “Covid-19 kapsamında Sinema,Tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerle ilgili alınması gereken önlemler”başlığında belirtilen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi (f) genelgesi ile faaliyetleri durdurulan “Tiyatro ,sinema,konser salonu ve gösteri merkezleri”nin 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine,

 9.Tiyatro ,sinema,konser salonu ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini belirlenen kurallara göre sürdürmeleri ve ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına,

            Bu doğrultuda Kaymakamlığımızca Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, il müftülüğü vb. kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına,

            Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

                Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM YAZ

** Yorumunuzun sorumluluğu size aittir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın.