Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı

a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi c) 06.05.2020 tarihli ve 7648 sayılı Genelgesi, gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

 İlgi (a) Genelge ile  65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelgemiz 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır.

11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun görülmüştür.

 1) İlgi (a) Genelge ile  sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

 2) İlgi (b) Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine;

3) Özellikle 17.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına;

4)  Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında ilgi (a), (b) Genelge kapsamında  65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına;   

5) İlçemizde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde çalışanların veya müşterilerinin vaka olarak saptanması durumunda sağlık personelinin etkin filyasyon yapabilmesi amacıyla; gelen müşterilerin geliş tarihi-saati, adı-soyadı ve iletişim bilgileri ile işlemin kim tarafından uygulandığının işyeri sorumlusu tarafından kayıt altına alınması, randevu defterinin pandemi süresince gerektiğinde yetkililere ibraz etmek koşuluyla titizlikle saklanmasına;

 

6)Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

BAŞKAN

Ertuğ Şevket AKSOY

Kaymakam

 

 

 

 

          ÜYE                                                             ÜYE                                           ÜYE

 Mehmet OKTAY                                           Levent HARPUT                   Dr. Mehmet TÖREYENLER

   Belediye Bşk..                                                  Tbb. Albay                                        İlçe Sağlık Müd.

 

 

 

 

 

 

          ÜYE                                                           ÜYE                                             ÜYE

 Nejmettin KAYA                                      Dr. Hüseyin AYHAN                  Ecz. Cavit ÖZDEMİR

İlçe Tarım ve Orman Müd.                               Belediye Tbb.                                  Serbest Eczacı                                                           

 

 

 

 

         ÜYE

Op. Dr. Hüseyin BAŞ

      Serbest Tbb.

YORUM YAZ

** Yorumunuzun sorumluluğu size aittir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın.